สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Legal Affairs Bureau, Office of the Permanent Secretary for Interior

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

 

1.

ค้นหาตามครั้งที่ประชุม
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549   ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552    ปี 2553

2.

ค้นหาตามรายชื่อร่างกฎหมาย
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552 ปี 2553

  

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
Best veiw with 1024 x 768 pixels windows, Text size: Smaller